Edictes

Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7765 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7675 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Delegació de competències al tinent d'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6447 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Parlavà
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5634 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Delegació de competències del Ple en l'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 4173 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del Projecte executiu de millora del carrer Ample i un tram del carrer Arrabal
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3539 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3530 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2347 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2346 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2345 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021