Edictes

Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3539 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3530 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2347 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2346 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2345 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8283 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2848 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 924 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10397 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020