Edictes

Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8403 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable, cobert agropecuari
Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8299 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació del servei de la llar d'infants municipal El Montori
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7498 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica (Exp. X202000004)
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 7080 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6982 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6980 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient modificació de credit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6222 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 5956 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 5945 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 122-0 Edicte: 5724 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres