Edictes

Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8857 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8116 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7463 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
Exercici: 2018 Bop: 161-0 Edicte: 7408 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2018 de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 161-0 Edicte: 7403 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial de padrons fiscals de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 161-0 Edicte: 7402 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7301 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5401 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable