Edictes

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6744 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6544 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6385 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci referent al cartipàs de l'Ajuntament de Parlavà, 2019­2023
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3809 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3808 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3807 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3806 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2825 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2661 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1260 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres