Edictes

Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 171 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'exposició pública de la sol·licitud de devolució d'un aval bancari
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11212 MANCOMUNITAT D’AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11158 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10975 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10746 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'informació pública de la sol·licitud de devolució d'una fiança definitiva
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10406 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 2/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10093 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9969 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9692 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de dret funerari sobre nínxol