Edictes

Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3926 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Delegació de competències de l'Alcalde
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3835 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3068 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3067 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (expedient 202200086)
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2718 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 2061 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 42-0 Edicte: 1573 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1157 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1156 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1155 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial del pressupost de l'entitat per a l'exercici 2022