Edictes

Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3809 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3808 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3807 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3806 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2825 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2661 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1260 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 11281 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11059 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 2/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10657 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018